Ngày 29/10, Ban TTTU Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị trực tuyến các địa phương trong tỉnh triển khai, quán triệt các NQ, quy định, kết luận, thông báo của Bộ CT, Ban BT khóa XII và các NQ, kế hoạch, công văn của Tỉnh ủy cho CB chủ chốt các ngành các cấp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *