Tiếp tục đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền cho hơn 80 người dân trong huyện Vũng Liêm về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *