Sáng nay, đoàn khảo sát, giám sát của Ban VHXH, HĐND tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục khảo sát công tác quản lý nhà nước về y tế và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *