Chiều nay, đoàn khảo sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh do bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ- Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả thực hiện chương trình quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ tại thị xã Bình Minh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *