Tiếp tục thực hiện đợt khảo sát công tác quản lý tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao xã, cụm liên ấp, đoàn khảo sát, giám sát của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã đến khảo sát tại huyện Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *