Đoàn khảo sát, giám sát  của Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến xã Mỹ Lộc và xã Phú Lộc huyện Tam Bình để khảo sát công tác quản lý, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa thể thao ở các địa phương này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *