Sau đợt khảo sát, giám sát tại các địa phương, đơn vị, chiều nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh từ năm 2017-2018. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *