Đoàn giám sát của Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long  đã đến giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với các công ty, doanh nghiệp từ năm 2016 đến hết quý II năm 2018 tại huyện Long Hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *