Chiều ngày 8/11, tại huyện Trà Ôn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức giao ban cụm 2 gồm các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhằm đánh giá về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết  hội nghị Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *