Chiều nay(30/6) Ban kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua báo cáo giám sát việc “Thực hiện chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2019”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *