Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Vĩnh Long  vừa tổ chức thông qua văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vũng Liêm năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *