Chiều nay, Ban chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Vĩnh Long hội nghị tổng kết thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *