Những ngày qua, gần 1.000 tuyên truyền viên đến từ 32 đội tuyên truyền lưu động trên cả nước đã biểu diễn khắc họa đậm nét bản hùng ca về con đường huyền thoại làm nên lịch sử và đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *