Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nên từ đầu năm nay tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm trên 9,7  triệu  kwh điện, chiếm 2,9% tổng lượng điện thương phẩm và đạt gần 50% kế hoạch năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *