Mục tiêu là hướng đến việc tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững, xây dựng và phát triển thành phố Vĩnh Long trở thành Đô thị loại 2 vào năm 2020 và Đô thị loại 1 vào năm 2030. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *