Nhìn lại chặng đường trong năm qua, tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *