Sau 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long có sự phát triển vượt bậc. Từ 1 vụ lúa, đến nay nông dân đã thâm canh sản xuất 3 vụ lúa trong năm, với năng suất bình quân mỗi vụ đạt từ 7- 8 tấn /ha. Một trong các yếu tố quan trọng làm cho năng suất và chất lượng lúa gạo tăng cao là nhờ việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *