Mới đây, Đội quản lý thị trường số 1 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã xử phạt nhà hàng Tháp Bà Làng Chài nằm trên địa bàn số tiền 750.000 đồng. Đây là nhà hàng đã "chặt chém" nhóm du khách Trung Quốc khi hét giá 250.000 đồng cho một phần khổ qua và mồng tơi xào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *