Ở Việt Nam, rác thải nhựa đại dương đang là vấn đề hết sức nhức nhối khi nước ta được coi là nguồn phát thải nhựa đại dương lớn. Và con số vừa được thống kê mới đây sẽ khiến cho chúng ta không khỏi giật mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *