Sau gần 4 tháng thí điểm tại 5 địa phương (gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận) về dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, từ ngày mai 1/7, dịch vụ này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *