Vốn đam mê bồ câu kiểng, ông Lê Giang Nam (ở xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang) đang sở hữu trang trại bồ câu thương phẩm lớn. Nhờ mô hình chăn nuôi đạt hiệu quả tốt, người dân nơi đây gọi ông là triệu phú bồ câu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *