Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bệnh nhân COVID-19 thể nặng sẽ được nhận huyết tương chứa kháng thể chống SARS-CoV-2 để điều trị sau khi Bộ Y tế quyết định phê duyệt nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về phương pháp nói trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *