Sông Tô Lịch, con sông gắn liền với đời sống cư dân Hà Nội qua biết bao đời hiện đang bị ô nhiễm nặng. Nhiều dự án xử lý ô nhiễm đã được triển khai, nhưng có sự chồng chéo, bất cập khiến cho không ít nỗ lực lại đổ sông đổ biển. Mới đây Tổ chức xúc tiến Thương mại – Môi trường Nhật Bản xin phép lùi thời gian công bố kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản thêm 2 tháng, tới ngày 17/9/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *