Tôm hùm đất hay còn được gọi là tôm càng đỏ đã được xác định là sinh vật ngoại lai xâm hại, ăn tất cả các loại thủy sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với sinh vật bản địa và khiến những loài tôm, cá đặc trưng có thể biến mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *