Các loại ma túy thế hệ mới ngày càng nguy hiểm. Tinh vi hơn, những loại ma túy này đôi khi lại được trộn với các loại thảo mộc, thuốc lào, thuốc lá điện tử mà chính người dùng cũng không biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *