Trong nhiều năm qua, nước ta đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ trẻ em và có đến 17 cơ quan bảo vệ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có địa phương nào bị xử lý khi tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em liên tục xảy ra trong thời gian qua. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao có nhiều cơ quan bảo vệ trẻ mà trẻ em vẫn bị xâm hại?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *