Nắng nóng liên tục kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở địa bàn miền núi thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ở một số nơi, người dân phải tận dụng nguồn nước lấy từ các con suối nằm sâu trong rừng, tuy nhiên, nguồn nước này không đảm bảo vệ sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *