Để chuẩn bị cho kì thi năm nay, đặc biệt là công tác phòng chống gian lận trong thi cử, nhiều điểm mới đã được ngành giáo dục triển khai, trong đó có việc lắp đặt camera tại các phòng bảo quản đề, bài thi và tại các ban chấm thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *