Một lần nữa giao thông dưới chân cầu Cao Lãnh, phía bờ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp lại hỗn loạn. Sự hỗn loạn này là do chính ý thức của chính người tham gia giao thông khi tự động mở các đường dân sinh ngay dưới hai bên dốc cầu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *