Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đang là điểm đến tham quan, du lịch của rất nhiều du khách khi đến thành phố này, dẫn đến việc tác động của con người vào môi trường. Nếu thành phố không có những giải pháp khả thi thì việc bảo vệ sự đa dạng sinh học vô giá của bán đảo sẽ gặp không ít khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *