Tại An Giang, địa phương có đường biên giới dài gần 100 cây số, đồng thời có nhiều sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nên lợi dụng vào điều kiện thuận lợi này các đối tượng buôn lậu tăng cường hoạt động vận chuyển hàng cấm qua biên giới, nhất là vào mùa nước lũ tràn đồng như hiện nay thì vấn đề này càng trở nên phức tạp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *