Những năm gần đây, thương mại điện tử và mạng xã hội có những bước phát triển mạnh mẽ. Đây là kênh phân phối hiện đại và ngày càng phổ biến, do đó nhiều đối tượng đã lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để kinh doanh hàng giả, hàng lậu, lách luật, trốn thuế, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *