Tại huyện đầu nguồn Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), nhiều bến khách ngang sông đưa rước miễn phí thí sinh đi thi, rút ngắn thời gian đỗ bến để đảm bảo thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *