Trong nhiều năm, chỉ trước giờ giao thừa vài tiếng đồng hồ hoa vẫn tràn ngập ở nhiều cung đường, chợ hoa và có cả lời kêu gọi mua hoa giúp người bán. Làm sao để mùa hoa Tết năm nay không phải bán đổ bán tháo ngay trước giờ giao thừa vẫn là một câu hỏi lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *