Có những người chưa từng được học qua bất kỳ trường lớp ngoại ngữ nào, cũng chưa từng được đi nước ngoài…Vậy mà họ vẫn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của nhiều quốc gia. Đó là câu chuyện có thật của những tiểu thương tại TP. Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *