Trả lời báo chí ngày 24/3/2019, đại đức Thích Trúc Bảo Tiến, phụ trách mảng pháp hội thỉnh oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, khẳng định chưa có bất kỳ phát ngôn nào về việc ngừng "cúng oan gia trái chủ". 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *