Tại thành phố Hồ Chí Minh, những đồ dùng bằng xốp sau một lần sử dụng tưởng chừng đã trở thành phế thải, thế nhưng chúng đã được thu gom lại để tái sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *