Theo một báo cáo của Tổ chức Save the Elephants, Việt Nam hiện là một trong những thị trường kinh doanh ngà voi trái phép lớn nhất trên thế giới. Qua thống kê, số lượng sản phẩm được buôn bán đã tăng hơn sáu lần từ năm 2008 đến năm 2015.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *