Nỗi lo dịch tả heo châu Phi lây lan và có nguy cơ xóa sạch hàng chục triệu con heo nuôi trên cả nước đang ngày càng lớn dần. Tại khu vực Đông Nam Bộ, sau khi xuất hiện tại Đồng Nai, Bình Phước, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Bình Dương với hơn 1000 con heo đã bị tiêu hủy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *