Liên quan đến việc thi giáo viên giỏi quốc gia, trước đây Bộ trưởng Bộ Giáo dục từng nêu lên quan điểm phải giảm dần, tiến tới xóa bỏ hình thức thi này vì theo Bộ trưởng, nó không nâng cao chất lượng giáo dục là mấy, mà nhiều trường hợp giáo viên thi bằng cách đối phó, diễn nhiều hơn là mục đích đặt ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *