Xem phiên bản di động
    

‘sinh viên’

60 phút (03/9/2014)

60 phút (03/9/2014)

Thời sự 11h (16/8/2014)

Thời sự 11h (16/8/2014)

60 phút (15/8/2014)

60 phút (15/8/2014)

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long thăm sinh viên tình nguyện tại các địa phương

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long thăm sinh viên tình nguyện tại các địa phương

Nhằm động viên tinh thần của sinh viên tình nguyện đang tham gia chiến dịch hè trên địa bàn tỉnh, sáng nay Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức 2 đoàn đến thăm các sinh viên ở các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Long Hồ và huyện Tam Bình.

60 phút (03/7/2014)

60 phút (03/7/2014)

60 phút (16/6/2014)

60 phút (16/6/2014)

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Gặp gỡ Sao tháng Giêng & sinh viên 5 tốt

Gặp gỡ Sao tháng Giêng & sinh viên 5 tốt

Trong những năm qua, thi đua đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt đã trở thành một phong trào rộng khắp, thu hút sự tham gia của hầu hết sinh viên có định hướng học tập tốt.

 
 
 
 
 
 
Liên kết