Xem phiên bản di động
    

‘nghị quyết’

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 1 tháng 10/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 1 tháng 10/2015)

Vĩnh Long triển khai quán triệt nghị quyết 19 của Chính phủ

Vĩnh Long triển khai quán triệt nghị quyết 19 của Chính phủ

Sáng nay, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015- 2016 .

Thời sự 11h (18/7/2015)

Thời sự 11h (18/7/2015)

Thời sự 11h (16/7/2015)

Thời sự 11h (16/7/2015)

Thời sự 11h (30/6/2015)

Thời sự 11h (30/6/2015)

Thời sự 11h (25/6/2015)

Thời sự 11h (25/6/2015)

Thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội

Thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội

Với 87,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

Thời sự 11h (15/4/2015)

Thời sự 11h (15/4/2015)

Thời sự 11h (24/12/2014)

Thời sự 11h (24/12/2014)

Thời sự 11h (18/12/2014)

Thời sự 11h (18/12/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết