Xem phiên bản di động
    

‘Người đưa tin 24G.’

Người đưa tin 24G: Tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Người đưa tin 24G: Tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa  tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Mưa lũ đang vào mùa, không chỉ các tỉnh Bắc Bộ mà các tỉnh Nam Trung Bộ cũng đang khẩn trương rà soát lại các phương án để ứng phó với thiên tai, mưa bão, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại. Trong đó vấn đề an toàn hồ đập được quan tâm hơn cả.

Người đưa tin 24G – (11g ngày 13/8/2017)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 13/8/2017)

Người đưa tin 24G – (18g30 ngày 11/8/2017)

Người đưa tin 24G – (18g30 ngày 11/8/2017)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 14/8/2017)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 14/8/2017)

Người đưa tin 24G – (18g30 ngày 10/8/2017)

Người đưa tin 24G – (18g30 ngày 10/8/2017)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 14/08/2017)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 14/08/2017)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 13/08/2017)

Người đưa tin 24G – (6g30 ngày 13/08/2017)

Chào buổi sáng (13/08/2017)

Chào buổi sáng (13/08/2017)

Người đưa tin 24G – (18g30 ngày 13/8/2017)

Người đưa tin 24G – (18g30 ngày 13/8/2017)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 12/8/2107)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 12/8/2107)
 
 
 
 
 
 
Liên kết