Vĩnh Long ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán

Vĩnh Long ra quân tổng kiểm tra an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán

Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn PCCC trong mùa khô và trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới theo chỉ đạo của UBND tỉnh.