Ngày 28/7, ĐHĐB Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ 12, NK 2020-2025 tiến hành phiên họp trù bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *