Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nêu rõ: Thực hiện thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại ĐH ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *