STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

8368

Anh Phước

ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình

200,000 

8369

Cơ sở cửa sắt Thành Lợi

Quốc lộ 30, Tân Hưng, Cái Bè, Tiền Giang

300,000

8370

Nhóm thể dục Sông Tiền

TPVL'

110,000 

8371

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sửa chữa cầu đường 715

200,000 

8372

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Nguyễn Du

100,000 

8373

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000 

8374

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000 

8375

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000 

8376

A Tèo

Lò bánh mì Tân Hội, TPVL

100,000 

8377

Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

100,000 

8378

Bé Lâm Gia Hân

Trường tiểu học Hùng Vương

50,000 

8379

Huệ Tường

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8380

Huệ Nhân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8381

Huệ Kính

Phước Thọ, Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8382

Nguyễn Thị Cẩm Thơi

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8383

Trương Thanh Nhung

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8384

Trương Thanh Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8385

Nguyễn Thị Kim Phượng

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8386

Hồ Thị Nguyệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8387

Vân + Nê (tạp hóa)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8388

Hoàng Vũ

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8389

Cô Xinh Ân

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8390

Cô Sơn (bán cá)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8391

Huệ Ngân (thợ may)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8392

Trần Tuấn Kiệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8393

Đặng Thị Yến

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8394

Đại lỹ thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8395

Nhà máy Út Tân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8396

Nguyễn Ngọc Tuyền

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8397

Nguyễn Thị Hồng Thắm

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8398

Cô Lục

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8399

Dì Ba

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8400

Cô Chi (bán vé số)

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8401

Tuấn (xe honda)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

8402

Kim Ngà (bán đồ rẫy)

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

8403

Huỳnh Văn Phúc

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8404

Cô Diệp Thị Là

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8405

Cô Trần Thị Thu

Hiệp Trường, Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8406

Lâm Ngọc Mai

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8407

Minh Vui

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8408

Khánh Huỳnh

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000 

8409

Lê Văn Việt

Hiệp Trường, Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8410

Nguyễn Thị Nguyệt (tàu hủ)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8411

Hai cháu Bí Bo

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8412

Nguyễn Thị Hồng Xuyên

Vàm An, Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8413

Trần Văn Chịa

Phước Trường, Chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8414

Huệ Lộc

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000 

8415

Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8416

Anh Tâm

chợ Quới An, Vũng Liêm

40,000 

8417

Thiện Khương

chợ Quới An, Vũng Liêm

40,000 

8418

Từ Khánh Liêm

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8419

Thiện Hạnh

xã Chánh An, Mang Thít

40,000 

8420

Nguyễn Thị Mai Trang

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000 

8421

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000 

8422

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000 

8423

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000 

8424

Bé Thành Đạt

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000 

8425

Chị Hà (bán vé số)

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000 

8426

Lành + Nhân (bán đồ rấy)

Chợ Cái Nhum, Mang Thít

100,000 

8427

Huệ Dương

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

100,000 

8428

Trần Thị Tiễn

ấp Quang Diệu, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000 

8429

Cao Khánh Như Ngọc

Mẫu giáo Hoa Sen, Hòa Hiệp, Tam Bình

50,000 

8430

Cao Thị Bạch Tuyết

TPHCM

100,000 

8431

Trần Thanh Thương

Quới An, Vũng Liêm

50,000 

8432

Gia đình Ba Hy (cà phê)

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000 

8433

Phân bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000 

8434

Cửa hàng nội thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

8435

Ông Rồng + Bà Tiếng

P1, TPVL

50,000 

8436

Trang Anh + Nhật Anh

P2, TPVL

50,000 

8437

Một gia đình

hẻm 52, P2, TPVL

40,000 

8438

Tiệm cầm đồ Mỹ Dung

N41, P4, TPVL

100,000 

8439

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8440

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8441

Cửa hàng sắt Phương Thảo

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8442

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8443

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8444

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8445

Ngọc Hân + Nhật Hào

ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8446

Hoàng Trí

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000 

8447

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

8448

Phật tử Năng Hiếu

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

50,000 

8449

Ông Trần Minh Nhuệ

PHT Trường tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

8450

Tô Như Ý

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

50,000 

8451

VLXD Út Hóa

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

50,000 

8452

Phó Kim Lan

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

50,000 

8453

Nhóm bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

100,000 

8454

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8455

Cô Duyên (Thanh Bình)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8456

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8457

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000 

8458

Bà Trần Thi Chi

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000 

8459

Đén ( bán cá)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8460

Mười Bi

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8461

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8462

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8463

Bà Sáu Cảnh

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8464

Phở Nga Ly

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

8465

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000 

8466

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000 

8467

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

8468

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

8469

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

8470

Trạm y tế

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000 

8471

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

8472

Quán nem nướng Quang Vinh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

8473

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

8474

Quán chay Thanh Tịnh

TT Vũng Liêm

100,000 

8475

Phật tử Chiếu Huệ

TT Long Hồ

50,000 

8476

Vật tư nông nghiệp Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000 

8477

Trần Diễm Hương

bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000 

8478

Trần Thị Tô Pha

ấp Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

8479

Đặng Văn Truyền

ấp Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000 

8480

Thú y Hoàng Vũ

K1, TT Vũng Liêm

200,000 

8481

Phạm Thị Hồng + Phạm Thị Bé

shop Hằng Tuyền – TT Vũng Liêm

100,000 

8482

Văn Phố

TT Vũng Liêm

50,000 

8483

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000 

8484

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

20,000 

8485

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000 

8486

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

50,000 

8487

Photo Ngọc Châu

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8488

Yến Ngọc

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8489

Ngọc Hân

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8490

Nhà thuốc tây Vạn Sanh Hòa

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8491

Sáu Hồng

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000 

8492

Phan Văn Tuấn

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8493

Hoàng Vũ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8494

Cô Kiều (Bảy Đông)

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000 

8495

Bé Đình Luân

TPHCM

50,000 

8496

Tạ Thị Diệp

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000 

8497

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

8498

Bà Lê Thu Cúc

Tân Lộc, Tam Bình

50,000 

8499

Cửa hàng ĐTDĐ T&T

Gò Nhum, Tân Long Hội, Mang Thít

50,000 

8500

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

8501

Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

8502

Cô Út Nhở (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000 

8503

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000 

8504

Trần Như Hiền

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

8505

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

8506

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

8507

Thượng tọa Thích Phước Hạnh

P2, TPVL

100,000 

8508

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Ba Kè, Tam Bình

100,000 

8509

Cửa hàng VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

8510

Lê Văn Tư

217/14A Đề Thám, Q1, TPHCM

50,000 

8511

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000 

8512

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000 

8513

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8514

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8515

Tiệm vàng Mười Tạ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8516

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8517

Tiệm hột Minh Nghĩa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8518

Đại lý vé số Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8519

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8520

bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8521

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8522

Cô Trần Thị Âu

ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000 

8523

Bà Trần Thị Đầy

Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8524

Bà Năm Thu

Quan Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

8525

bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

150,000 

8526

Tiệm Thanh Hồng

Phụ tùng xe honda Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8527

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8528

Xuân Anh + Nhật Thái

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8529

Cô Hà  (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8530

Nguyễn Thị Kim Loan

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8531

Ông Nguyễn Văn Gương

giáo viên THCS Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8532

CLB Hưu Trí

xã Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000 

8533

Phở Hoàng

Tân Quới, Bình Tân

50,000 

8534

Em Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000 

8535

Cửa hàng VTNN Sóc Sáu Nông

Thành Đông, Bình Tân

400,000 

8536

Hai Khéo

Tân Quới, Bình Tân

100,000 

8537

Ông bà Năm Hoàng

Tân Quới, Bình Tân

200,000 

8538

bạn xem đài

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

8539

Chị Út Khiêm

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

8540

Cô Nhân

An Bình, Long Hồ

50,000 

8541

Phật tử Đoàn Bát quan trai

chùa Hội An, Vũng Liêm

300,000 

8542

Gia đình cô Tịnh Chánh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

200,000 

8543

Nguyễn Thị Chi

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

200,000 

8544

Cô Ánh Nga (tạp hóa)

TT Vũng Liêm

50,000 

8545

Cô Trinh (tạp hóa)

TT Vũng Liêm

50,000 

8546

Cô Liễu (quầy mỹ phẩm)

TT Vũng Liêm

50,000 

8547

Lê Văn Xồi

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000 

8548

Cô Diệu Hạnh

chùa Hội An, Vũng Liêm

50,000 

8549

Cô Diệu Liên

chùa Hội An, Vũng Liêm

50,000 

8550

Cô Diệu Tánh

chùa Hội An, Vũng Liêm

100,000 

8551

Lê Thị Hường

An Nhơn, Vũng Liêm

100,000 

8552

Bạn xem đài

chợ Vũng Liêm

200,000 

8553

Gia đình cô Sáu Ánh

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

100,000 

8554

Hoàng + Huệ (bán nem)

An Nhơn, Vũng Liêm

100,000 

8555

Bác sĩ Triều

Phong Thới, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000 

8556

Quầy thuốc tây Việt Quốc

TT Vũng Liêm

200,000 

8557

Phan Văn Hạ

ấp An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

200,000 

8558

Trần Thị Yến

Quới Hiệp, Trung Thành, Vũng Liêm

50,000 

8559

Phan Thị Kìa

ấp An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

50,000 

8560

Phan Thị Thu Quận

Tân Bình, TPHCM

100,000 

8561

Hồ Thị Liễu

Trung Hậu, Trung Thành, Vũng Liêm

50,000  

8562

Bảy Chai

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000  

8563

Lê Thị Trúc Chi

Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000  

8564

Út Em

TT Vũng Liêm

50,000 

8565

Cô Nguyễn Thị Bình

giáo viên mẫu giáo Trung An, Vũng Liêm

100,000 

8566

Cô Tơ (hủ tiếu)

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

8567

Nguyễn Thị Trang

Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

8568

Đầm Phú Lâm

Q Tân Bình, TPHCM

200,000  

8569

Cô Kim

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000 

8570

Nguyễn Thị Muỗng

Trung Trị, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000 

8571

Giáo viên hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000 

8572

Tập thể bạn xem đài

chợ Vĩnh Long

50,000 

8573

Lê Văn Tịnh

Cái Bè, Tiền Giang

1,000,000 

8574

Ông Bửu Pháp + bà Tịnh Nghiệp + Phi Phi + Phi Vân

P5, TPVL

100,000 

8575

Bà Nguyễn Thị Bông

ấp Sơn Đông, Thanh Đức, Long Hồ

100,000 

8576

Trần Thị Ba + Tuấn + Thúy

P2, TPVL

300,000 

8577

Tuyết Vân

Mang Thít

50,000 

8578

Kim Ngọc

P4, TPVL

50,000 

8579

Một nhân viên

Đài PT – TH Vĩnh Long

100,000 

8580

Thầy giáo Minh

Tổng đại lý sơn Mekko Trường An, Tân Ngãi

200,000 

8581

Khu khám đa khoa Loan Trâm kỹ thuật cao

số 71A, đường 2/9, P1, TPVL

8,400,000  

8582

Anh Khiêm

P2, TPVL

50,000 

8583

Anh Cường

P1, TPVL

50,000 

8584

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

8585

Bé Trương Gia Linh + Trương Phi Hùng + Trương Phi Dũng

P1, TPVL

100,000 

8586

Dolla

P2, TPVL

200,000

8587

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8588

Thuốc tây Ánh Ly

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8589

Đinh Hữu Thường

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8590

Tiệm Internet Trâm Anh

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8591

Điện thoại Huấn

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8592

Trần Kim Phụng

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8593

Phật tử Năng Phước

Long Phước, Long Hồ

50,000 

8594

Anh Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

8595

Lý Hưng

Q  Ninh Kiều, TPCT

200,000

8596

Tô Tuấn Anh

179 đường số 7, P  Tân Quy, Q7, TPHCM

1,500,000 

8597

Nguyễn Thị Điệp

 

100,000 

8598

Nguyễn Thị Điệp

 

100,000 

8599

bạn xem đài

Mỹ Phước, Mang Thít

400,000 

8600

Bé Mỹ Hảo

Thanh Đức, Long Hồ

200,000 

8601

Nguyễn Văn Út

Trần Văn Ơn, P1, TPVL

200,000 

8602

Bà Từ

P4, TPVL

300,000 

8603

Gia đình Chú Hai

Phước Hậu, Long Hồ

100,000 

8604

Chị Mỹ

Phước Hậu, Long Hồ

400,000 

8605

Khu phố tổ An Bình

P1, TPVL

500,000 

8606

Gia đình Cô Hiền

P3, TPVL

500,000 

8607

Nguyễn Thị Oanh

P4, TPVL

200,000 

8608

Nguyễn Thị Mai

P1, TPVL

200,000 

8609

Thái Bình Doan

P4, TPVL

100,000 

8610

Trần Công Nhân

P1, TPVL

100,000 

8611

Phạm Thị Thu Cúc

Khóm 4, P5, TPVL

100,000 

8612

Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000 

8613

Phan Hoàng Hiếu

Châu Thành, Đồng Tháp

100,000 

8614

Huỳnh Minh Trung

VKS tỉnh Vĩnh Long

50,000 

8615

Bạn xem đài

Long Phước, Long Hồ

400,000 

8616

Thiên Bình

Chùa Giác Thiên

100,000 

8617

Giác Hạnh

Chùa Giác Thiên

50,000 

8618

Bạn xem đài

Long Phước, Long Hồ

100,000 

8619

Bà Bùi Thị Khai

Long Hồ

100,000 

8620

Đặng Ngọc Hân

Nguyễn Huệ, P2, TPVL

200,000 

8621

Trầm Viễn

P8, TPVL

200,000 

8622

Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000 

8623

Chú Sáu Châu

Phú Quới, Long Hồ

100,000 

8624

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Chí Thanh, K1, P5, TPVL

50,000 

8625

Bà Hoa

P3, TPVL

200,000 

8626

Chị Hạnh

P4, TPVL

200,000 

8627

Bà Nguyễn Thị Hai

Lưu Văn Liệt, P2, TPVL

200,000 

8628

Chị Huỳnh Thị Lan

72/57, K4, P3, TPVL

400,000

8629

Chị Nhung

An Bình, Long Hồ

50,000 

8630

Phan Thị Tuyết Minh

Bình Phước, Mang Thít

2,000,000 

8631

Phạm Thị Hội

P8, TPVL

100,000 

8632

Ngụy Thế Vinh

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

500,000 

8633

Ngụy Khả Doanh

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

500,000 

8634

Lò bánh mì Tuấn Minh

Khóm 3, TT Cái Nhum

100,000 

8635

Cô Giang

TPHCM

50,000 

8636

Võ Nguyễn Anh Minh

TPVL

50,000 

8637

Bà Hai Tốt

Tân Quới, Tân Hòa

50,000 

8638

Nguyễn Thị Hường (bán gạo)

Chợ Cái Đôi

50,000 

8639

Bé Trúc Phương (4 tuổi)

 

50,000

8640

Ông Dư Văn Hiền

99. Lê thái Tổ, P2, TPVL

2,000,000 

8641

Huỳnh Ngọc Gia Bảo

Trần Phú, P4, TPVL

200,000

8642

Ông Trần Xuân Lộc (cán bộ hưu)

69/4A Phó Cơ Điều, K2, P3, TPVL

2,000,000  

8643

Bà Huỳnh Thị Á

K5, P5, TPVL

100,000 

8644

Nguyễn Thị Loan

K5, P5, TPVL

100,000 

8645

Bà Trần Thị Mười

P2, TPVL

50,000 

8646

Quán cơm chay Thanh Đạm

P1, TPVL

50,000 

8647

Ông Hà Văn Cẩn

Sửa chữa ô tô Tân Thành

50,000 

8648

Chị Chín Hui (bán gạo)

chợ Vĩnh Long

50,000 

8649

Bạn xem đài

 

50,000 

8650

Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000 

8651

Cô Nga – CLB Voga

P1, TPVL

50,000 

8652

Bé Helen

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000 

8653

Viên Thanh

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000 

8654

Huỳnh Thị Phượng

Phật tử chùa Kỳ Viên

30,000 

8655

Cô Mỹ

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000 

8656

Nguyễn Phương Anh

Hưng Đạo Vương, P1, TPVL

50,000 

8657

Trần Thị Mão

P9, TPVL

50,000 

8658

Cô Hai Mãnh

chợ Vĩnh Long

500,000 

8659

Mỹ phẩm Thanh Trâm

Trần Phú, P4, TPVL

800,000 

8660

Nguyễn Thị Lan Hương

P8, TPVL

200,000 

8661

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

8662

Bảo Ngọc + Thanh

P4, TPVL

50,000 

8663

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000 

8664

Trần Thị Diễn

Hùng Vương, P1, TPVL

100,000 

8665

Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000 

8666

Tập thể CB – CNV

Đài PT – TH Vĩnh Long

1,000,000 

8667

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

50,000 

8668

Chị Thu Vân

Trường An

50,000 

8669

Anh chị Tư Đạt

K6, P5, TPVL

200,000 

8670

Bé Nguyễn Hồng Bảo Hân

K1, TT Long Hồ,

200,000 

8671

Anh Nguyễn Công Khanh

K1, P5, TPVL

200,000 

8672

Lê Hoàng Khang

P3, TPVL

200,000 

8673

Võ Ngọc Duyên

K1, TT Long Hồ,

200,000 

8674

DNTN TM Thanh Bình

170, Nguyễn Huệ, P8, TPVL

400,000 

8675

Chi Nhánh Loan Thanh Bình

60/20, Phó Cơ Điều, P4.TPVL

300,000 

8676

Ông Phạm Việt Hùng + bà Lâm Thị Bé Ba

TPVL

200,000 

8677

Phạm Quỳnh Như + Phạm Trường Huy + Phạm Kim Ngân + Phạm Thùy Linh + Phạm Thành Quý

cháu nội ông Phạm Việt Hùng + bà Lâm Thị Bé Ba

250,000 

8678

Nguyễn Thị Thu Sương

Trường An

200,000 

8679

DNTN Hiệp Hòa

Trà Ôn

200,000 

8680

DNTN Hiệp Hòa

Trà Ôn

200,000 

8681

Huỳnh Thị Thảnh

Bình Thạnh, Cao Lãnh

100,000 

8682

Trần Đình Cao

Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi

50,000 

8683

Đỗ Thị Sót

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000 

8684

Nguyễn Thị Bé

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000 

8685

Nguyễn Thị Mai (7 Phố)

Tân Quới Tây, Trường An

100,000 

8686

Nguyễn Thị Cúc

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000 

8687

Trần Thị Như

Tân Quới Tây, Trường An

50,000 

8688

Trần Kim Lệ

P9, TPVL

200,000 

8689

Nguyễn Văn Mạnh

Vĩnh Bình, Tân Ngãi

20,000 

8690

Ông Sáu Quang

Tân Hội, TPVL

100,000 

8691

Nguyễn Thị Thọ + Jenifer Hạnh

TPHCM

400,000 

8692

Ông bà Tám Hựu

Thanh Đức, Long Hồ

800,000 

8693

Nguyễn Phúc Vinh + Nguyễn Lê Anh Thư

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

8694

Dương Thị Thúy Hằng

Sóc Trăng

500,000 

8695

bạn xem đài

cầu số 8, K2, TT Cái Nhum, Mang Thít

100,000 

8696

Nhóm bạn xem đài

P9, TPVL

3,000,000 

8697

Ngọc Vui

 

200,000 

8698

Võ Thị Kim Hoàng

Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ

100,000 

8699

Ngô Thái Hoàng Em

Lê Niệm, P Phú Thạnh, Tân Phú

100,000 

8700

Tiệm tạp hóa Tứ Cường

P9, TPVL

50,000 

8701

Gia đình ông Sáu Ký

P8, TPVL

200,000 

8702

Lò nem Sáu Xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000  

8703

Lê Thị Tiếm

72/55A, K4, P5, TPVL

200,000

8704

Bạn xem đài

Tiền Giang

200,000

8705

Hồ Thanh Quang

Phước Lộc B, Bình Phước, Mang Thít

50,000 

8706

Trần Văn Ni

Lộc Hòa, Long Hồ

200,000

8707

Hai bạn xem đài

P1, TPVL

100,000 

8708

Liễu + Phượng + Nghĩa + Nhân

P1, TPVL

200,000 

8709

Khu phố tổ An Bình

P1, TPVL

500,000 

8710

Quốc Tuyến + Quốc Thắng

Trần Phú, P4, TPVL

200,000

8711

Quán Cơm Vân Mập

Cái Bè, Tiền Giang

300,000 

8712

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

200,000 

8713

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội, TPVL

100,000 

8714

Bà Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội, TPVL

50,000 

8715

Trúc Vi + Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội, TPVL

50,000 

8716

Bà Tám

đường 1/5, P1, TPVL

100,000

8717

Long Phụng (bán gạo)

Chợ Vĩnh Long

50,000

8718

Chị Tư Hồng (bán gạo)

Chợ Vĩnh Long

50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *