STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

659

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

660

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

661

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

662

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

663

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

664

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

665

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

666

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000 

667

Chị Diệu Hiền

P8, TPVL

50,000

668

Bà Từ

P4, TPVL

100,000 

669

Tăng Kim Huê

P5, TPVL

500,000 

670

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

671

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

672

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *