STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

149

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

150

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

151

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

152

Nhóm viên gạch nhỏ

HS Trường Nguyễn Văn Thiệt

150,000

153

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000

154

Lê Thị Huỳnh Mai

P5, TPVL

400,000

155

Bà Từ

P4, TPVL

200,000

156

Cô Dung, Cô Phụng (0906010473)

Cái Bè, Tiền Giang

6,000,000

157

Yến Trâm

Trường An

50,000

158

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

159

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

160

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

161

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

162

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

163

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000 

164

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

165

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

166

Duyên Thảo

Bình Dương

500,000

167

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *