STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

18846

Giáo Viên Hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

18847

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

18848

Bé Lâm Gia Hân

Lớp 6/12 Trường Lê Quí Đôn

50,000

18849

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

200,000

18850

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

18851

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

18852

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

18853

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sữa chữa cầu đường 715

100,000

18854

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Lê Quí Đôn

100,000

18855

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

18856

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

18857

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

18858

Ông Bà Giáo Tạ

TT tam Bình

1,000,000

18859

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

18860

Đào Duy

bè cá Tân Hội

50,000

18861

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

18862

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

18863

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

18864

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

18865

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

18866

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

18867

Thảo Vân, Cẩm Vân

Chợ Tân Hội

50,000

18868

Xe Hoàng Đức

 

50,000

18869

Ông Bửu Pháp

P5, TPVL

100,000

18870

Gđ Ông Sáu Em

P2, TPVL

200,000

18871

Trọng Tín

P4, TPVL

200,000

18872

Nguyễn Kim Danh

P8, TPVL

100,000

18873

Cô Hạnh

P8, TPVL

50,000

18874

Cô Ngân

P8, TPVL

50,000

18875

Chiêm Hoàng Đạt

P8, TPVL

200,000

18876

Baạn xem đài

Cty Thuốc lá Cửu Long

200,000

18877

Phòng tiêu thụ thị trường

Cty Thuốc lá Cửu Long

200,000

18878

Ông Bà Tư Hoàng Thành

P2, TPVL

200,000

18879

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

18880

Bạn xem đài

 

300,000

18881

Anh Tuấn, Việt Cường

Trà Ôn

400,000

18882

Co Dang Thi Tam

 

100,000

18883

Bạn xem đài

 

100,000

18884

Pham Nguyen Hoang Son

 

50,000

18885

Hồ Bảo Ngân, Bảo Nghi

P1, TPVL

1,000,000

18886

Một Bạn xem đài

TPHCM

250,000

18887

Bạn xem đài

Tân Hội, TPVL

100,000

18888

Chú Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

18889

Tiệm đồng hồ Quảng Phát

P1, TPVL

100,000

18890

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

18891

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

18892

Ông Dương Văn Năng

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

18893

Nội Thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

18894

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000

18895

Sang, Trang, Nhật Anh

P2, TPVL

50,000

18896

Trung Hiếu, Trang Anh, Anh Quân

P2, TPVL

50,000

18897

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000

18898

Nguyễn Thị Thanh Trúc

P3, TPVL

50,000

18899

Dương Hoài Vũ

Ngân hàng Agribanks Vĩnh Long

100,000

18900

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18901

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18902

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18903

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18904

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18905

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18906

Ông Sáu Sĩ

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18907

Gia đình Linh Phương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

18908

Thái Tuấn Khanh

Ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

18909

Bé Phạm Đăng Khoa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18910

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

18911

Lê Thị Yến Nhi

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

18912

Cô Võ Thị Mật

GV Huu Trí, Tân Long Hội, Mang Thít

100,000

18913

Cô Võ Thị Phương

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

18914

Cô Nguyễn Thành Thùy

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

18915

Cửa hàng Mai Thảo

TPVL

50,000

18916

Cô Lẫm ( Cái Ngang)

Mỹ Lộc, Tam Bình

50,000

18917

Cô Vân

TPVL

50,000

18918

Nguyễn Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18919

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18920

Phạm Minh Tơ

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18921

Phạm Thanh Xuân

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18922

Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000

18923

Cô Nguyễn Thị Thảo

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000

18924

Cô Dương Thị Phụng

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18925

Cô Phạm Thị Kim Xuyến

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18926

Ông Trần Minh Nhuệ

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18927

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000

18928

Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

18929

Cô Trần Thị Kim Thái

Long An, Long Hồ

200,000

18930

Ông Nguyễn Văn Quang

Long Hiệp, Long An

100,000

18931

Nguyễn Hoàng Thiên Lan

giáo viên PTTH Phạm Hùng, Long Hồ

100,000

18932

Bé Thái Vinh, Thiên Nhân

Cty Long Vinh, TPVL

50,000

18933

Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc

Hậu Thành, Long An

50,000

18934

Cửa hàng điện Vĩnh Hồ

K1, TT Long Hồ

100,000

18935

Nguyễn Thị Quỳnh Như

THCS Long An,Long Hồ

200,000

18936

Nguyễn Thị Cẩm Bình

Gv Tiểu học Loang An, Long Hồ

100,000

18937

Nhóm bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

18938

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

18939

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

18940

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

18941

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

18942

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

18943

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

18944

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

18945

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

18946

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

18947

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

18948

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

18949

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

18950

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

18951

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

18952

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

18953

Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

18954

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

18955

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

18956

Lê Thị Huế

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

18957

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

18958

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

18959

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

18960

Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

18961

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

TT Cái Nhum

50,000

18962

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

Phà Chánh An, Mang Thít

50,000

18963

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phà Chánh An

50,000

18964

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

18965

Cô Út Nhỏ

Cây Xăng Thuận Phát, Mang Thít

50,000

18966

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

18967

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

18968

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

18969

Cô Nguyễn Thị Trương

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

18970

Ngô Văn Út

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

18971

Tiệm vàng Cẩm Đức Hòa

TT Long Hồ

50,000

18972

DNTN Hồng Điệp ( Hiền)

TT Long Hồ

50,000

18973

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

18974

Nguyễn Thị Lan

Hậu Lộc, Tam Bình

100,000

18975

Cô Út ( mua dừa)

Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình

50,000

18976

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

18977

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

18978

Thượng tọa Thích Phước Hạnh

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

18979

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

18980

Thượng tọa Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Vũng Liêm

100,000

18981

Ông Lê Văn Be

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành, Vũng Liêm

50,000

18982

Hội từ thiện

ấp Hiếu Kính, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

18983

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

18984

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

18985

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18986

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18987

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18988

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18989

Bà Chín Năm Hưng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18990

Huyỳnh Mai Ngân

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18991

Cô Năm Lạc

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18992

Cô Chín  Tiến

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18993

Hùng ( rửa xe)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18994

Tiệm thuốc tây Minh Thúy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18995

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18996

Cô Thủy ( TAGS)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18997

Hiếu ( trồng răng)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

18998

Uyên Thi (tạp hóa)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

18999

Đại lý vé số Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19000

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

19001

Bạn xem đài (E)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19002

Bạn xem đài (E)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19003

Bạn xem đài (E)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19004

Bạn xem đài

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19005

Huỳnh Kim Khoa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19006

Bé Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

19007

Cô Thu Lan

ấp 8,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19008

Bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19009

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19010

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19011

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19012

Bà Trần Thị Âu

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

19013

Trần Thị Đầy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19014

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

19015

Ngọc Hân + Nhật Hào

ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19016

Điện thoại di động Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19017

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19018

Tiệm Thanh Hồng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19019

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

19020

Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

19021

Cửa hàng thú y Mạch Kha

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19022

Nguyễn Minh Mẫn

Phước Trường, Quới An

30,000

19023

Huệ Dương

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

100,000

19024

Áo Cưới Phúc lộc

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19025

Cô Hía

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19026

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

Chánh An, Mang Thít

50,000

19027

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Chánh An, Mang Thít

50,000

19028

Bé Thành Đạt

Chánh An, Mang Thít

50,000

19029

Lành + Nhân (bán đồ rấy)

Chợ Cái Nhum, Mang Thít

100,000

19030

Cô Chín ( bán vải)

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19031

Hớn Linh Đường

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19032

Bé Đạt

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19033

Bé Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19033a

bạn xem đài

 

50,000

19034

Cao Nhật Huy

Hòa Hiệp, Tam Bình

50,000

19035

Cao Huỳnh Long

Hòa Hiệp, Tam Bình

100,000

19036

Lâm Gia Huy

Tiểu học TT Vũng Liêm

50,000

19037

Nguyễn Thị Xê

Chánh An, Mang Thít

50,000

19038

Ngô Thị Trừ

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19039

Cô Loan ( Bán Dép)

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19040

Cô Nghi ( bán quần áo may sẳn)

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19041

Cô Hương ( Bán tạp hóa)

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19042

Cô Hai Ngọt

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19043

Câu lạc Bộ Hưu Trí

Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm

120,000

19044

Phạt Tử Diệu Hương

Gò Ân, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19045

Pt Diệu Quí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

19046

Nguyễn Văn Tiến

TT Vũng Liêm

50,000

19047

Sơn, Thủy ( bán giày dép)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

19048

Trần Huỳnh Trang

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19049

Huyỳnh Thị Chuyên

Quới An, Vũng Liêm

50,000

19050

Trần Diễm Hương

Bến phà Tân Quới Trung

50,000

19051

Bà Trần Thị Tư

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

19052

Ông Cao Văn Thép

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

19053

Nguyễn Anh Quân

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

19054

Haà Thị Phương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

19055

Lê Văn Thành

Quới An, Vũng Liêm

100,000

19056

Lê Thị Mến

Quới An, Vũng Liêm

100,000

19057

Năng Hiếu

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

100,000

19058

Trang, Hoàng

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

50,000

19059

Trương Văn Bé Chương

Rạch Gốc, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

19060

Nguyễn Anh Quân

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

19061

Nguyễn Thị Sáng

Phú Điền, Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

19062

Pt Bảo Ngọc

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

19063

Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

19064

Huyỳnh Thị Diệu

Ấp 2, Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

19065

Huệ Tường

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19066

Huệ Nhân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19067

Nguyễn Thị Cẩm Thơi

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19068

Trương Thanh Nhung

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19069

Trương Thanh Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19070

Nguyễn Thị Kim Phượng

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19071

Hồ Thị Nguyệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19072

Vân + Nê (tạp hóa)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19073

Cô Xinh Ân

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19074

Huỳnh Hoàng Nhân

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19075

Trần Tuấn Kiệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19076

Cô Tuyền ( Bán quần áo)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19077

Đặng Thị Yến

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

19078

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19079

Nhà máy Út Tân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19080

Nguyễn Thị Hồng Thắm

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

19081

Cô Lục

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

19082

Cô Chi (bán vé số)

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

19083

Tuấn (xe honda)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19084

Huỳnh Văn Phúc

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19085

Võ Văn Ngoan

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19086

Lâm Ngọc Mai

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19087

Huệ Lộc

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

19088

Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19089

Trần Thanh Thương

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19090

Từ Khánh Liêm

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19091

Cô Phí

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19092

Võ Lê Gia Minh

Phước Trường, Quới An

30,000

19093

Trần Văn Chịa

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19094

Nguyễn Thị Phượng cà phê

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19095

Pt Diệu Thông

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19096

Nguyễn Bạch Thư

TT Vũng Liêm

200,000

19097

Tô Tố Anh

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

19098

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

19099

Thuốc tây Ánh Ly

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

19100

Đinh Hữu Thường

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

19101

Tiệm Internet Trâm Anh

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

19102

Điện thoại Huấn

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

19103

Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm

Chánh Hội, Mang Thít

100,000

19104

Nguyệt Huỳnh, Hoài Phượng

Chánh Hội, Mang Thít

100,000

19105

Dì Sáu

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

19106

Lương Thị Nga

P1, TPVL

500,000

19107

Gđ Cô Hai Mãnh

Chợ Vĩnh Long

600,000

19108

Lê Thị Thu Quang

Lộc Ninh

100,000

19109

Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa

P8, TPVL

100,000

19110

Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa

P8, TPVL

400,000

19111

Nguyễn Thị Hồng Vân

P5, TPVL

200,000

19112

Trần Thị Yến Nhi

P1, TPVL

200,000

19113

Cô Đỗ Thị Rớt

Cựu GV Trường Nguyễn Đình Chiễu

400,000

19114

Phạm Thị Ngọc Thảo

P5, TPVL

400,000

19115

Phật tử chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

19116

Gia đình Thầy Hiếu

TT Tam Bình

150,000

19117

Ông bà Dân Nam

TT Tam Bình

100,000

19118

Trịnh,Kim, Thuấn

TT  Tam Bình

100,000

19119

Võ Thị Bé Tư

TT Tam Bình

100,000

19120

Tiệm sắt Kim Quang

TT Tam Bình

100,000

19121

Sạp quần aó Cô Hai

TT Tam Bình

100,000

19122

Ch Bách Hóa Cô Tuyết

TT Tam Bình

50,000

19123

Ch Bách Hóa Cô Nga

TT Tam Bình

50,000

19124

Thức ăn Gia súc Minh Tuyền

TT Tam Bình

100,000

19125

Chú Thu

TT Tam Bình

100,000

19126

Quãng Cáo Như Ý

TT Tam Bình

100,000

19127

Trần Thị Gái

TT Tam Bình

100,000

19128

Phong, Trinh

Tam Bình

100,000

19129

Nguyễn Ngọc Dung

Tam Bình

50,000

19130

Nguyễn Xuân Vũ

Tam Bình

50,000

19131

Võ Thị Tạo

Tam Bình

100,000

19132

Nguyễn Văn Bôn

Trà Ôn

200,000

19133

Nguyễn Văn Thành

Tam Bình

200,000

19134

Phú Khang, Bảo Ngọc

Mang Thít

200,000

19135

Nguyễn Duy Khánh

Mang Thít

50,000

19136

Trần Chí Hùng

Tam Bình

250,000

19137

Trần Minh Vũ

Trà Ôn

100,000

19138

Hạnh Huệ

Tp Cần Thơ

50,000

19139

Hồ Minh Thái

Trà Ôn

50,000

19140

Dì Hai Thành

Tam Bình

100,000

19141

Bạn trị sự Phật Giáo Hoàn Hảo

Tân Quới

500,000

19142

Huỳnh Anh Thư, Huỳnh Gia Thuận

 

50,000

19143

Traần Minh Trí

Trà Côn, Trà Ôn

50,000

19144

Trần Minh Thuận

Trà Côn, Trà Ôn

50,000

19145

Trung tâm điện máy Quốc Huy

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

100,000

19146

Bùi Văn Chính

Cần Thơ

31,000

19147

Lâm Thị Thu Thảo

Cái Bè, Tiền Giang

500,000

19148

Gia đình Lý Kim Thuận

Bình Dương

1,000,000

19149

Ban trị sự Xã Thành Đông

 

100,000

19150

Thái Thành Đô

Bình Minh

100,000

19151

Lục Mỹ Liên

Tiền Giang

500,000

19152

Phạm Thị Ngọc Châu

 

500,000

19153

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

500,000

1

Thúy Kiều

4/2 Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ

500,000

2

Gia đình Bà Nguyễn Thị Minh

66/12 Nguyễn Chí Thanh, k1, P5

5,200,000

3

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

4

DNTN Khánh Phong

Phạm Hùng, P2, TPVL

300,000

5

Cô Phượng

P3, TPVL

200,000

6

Bé Kim Ngân

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000

7

Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

8

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

9

Pháp Tâm, Hoa Minh

Võ Thị Sáu, P1, TPVL

50,000

10

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

11

Cô Nga

CLB Yoga, P1, TPVL

50,000

12

Chí Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

13

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

14

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

15

Khắc Duy, Anh Thi

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

16

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000

17

Thanh Liêm, Linna, Yến

Hà Lan

100,000

18

Tập thể Calli

VLXD Thanh Tâm, P1, TPVL

100,000

19

Cô Loan

Dáng Xinh

50,000 

20

Phạm Văn Nghi

Long Phước, Long Hồ

100,000

21

Tiệm bánh hải Ký

P1, TPVL

200,000

22

Bạn xem đài

 

500,000

23

Ông Bửu Pháp

P5, TPVL

100,000

24

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, p4, TPVL

100,000

25

Chị Nữ

Trần Phú, p4, TPVL

100,000

26

Tiệm hột Tín Phát

Mang Thít

100,000

27

Tập thể CB – CNV

Đài PT – THVL

1,000,000

28

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

29

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

30

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

31

Chị Minh Thư

Đài PT – THVL

100,000

32

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đồng Tháp

50,000

33

PT Tây Trước

Trường An

50,000

34

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000

35

Bạn xem đài

P3, TPVL

400,000

36

Bà Trần Kim Đồng

Vĩnh Long

200,000

37

2 Bé Bảo Hân Khả Hân

K1, TT Long Hồ

400,000

38

Lương Minh Tâm

P5, TPVL

200,000

39

Nguyễn Anh Đào

K1, TT Long Hồ

200,000

40

Trương Thị Kiều Thanh

K1, TT Long Hồ

200,000

41

Bạn xem đài

P8, TPVL

100,000

42

Thầy Minh Hạnh

P5, TPVL

400,000

43

Bé Cát Anh

P9, TPVL

100,000

44

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000

45

Ông Lê Văn Tổng

Cty TNHH Vạn Thành Phát

1,000,000

46

Trần Thanh Bình

Trung Hiệp, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000

47

Phan Nguyen Ngoc Anh

 

2,000,000

48

Minh Sang

Trung tâm dịch vụ Trường An

100,000

49

Bạn xem đài

 

100,000

50

Hội đông y

P1, TPVL

100,000

51

Cty TNHH MTV Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000

52

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

53

Trường Ngọc

P4, TPVL

50,000

54

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL

200,000

55

Nguyễn Thành Nhân

P1, TPVL

100,000

56

Huỳnh Thị Bé

Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

57

Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Thu

Tân Long, Mang Thít

50,000

58

Pt Phước Thịnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

59

Ông Trương Văn Út, Bà Trương Thị Nương

Tam Bình

200,000

60

39 Nhà Hảo Tâm

Long Mỹ, Mang Thít

650,000

61

Gđ Bà Nguyễn Thị Tư

K1, P3, TPVL

50,000

62

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

P4, TPVL

1,000,000

63

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

64

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

65

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

66

Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé

TT Vũng Liêm

100,000

67

Thú Y Hoàng Vũ

TT Vũng Liêm

200,000

68

Văn Thố

TT Vũng Liêm

50,000

69

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000

70

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

20,000

71

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000

72

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

50,000

73

Mỹ Phẩm Hằng

TT Vũng Liêm

50,000

74

Bé Sáu

TT Vũng Liêm

20,000

75

Photo Ngọc Châu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

76

Yến Ngọc

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

77

Nhà thuốc Bắc vạn sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

78

Bé Bi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

79

Đặng Khoa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

40,000

80

Bé Đình Quân, Gia Hân

TPHCM

100,000

81

Tạ Thị Diep

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000

82

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

83

Đoàn Vũ Lâm

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

84

Bé Khác Long

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

85

Nguyễn Quốc Dũng

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

86

Đoàn Thúy Thảo

 

50,000

87

Huỳnh Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Anh Duy

 

100,000

88

Pt Chùa Hội An

TT Vũng Liêm

50,000

89

Phú Quí, Vĩnh Sang, Đại Lợi, Cát Tường

Cửa hàng ĐTDĐ Anh Minh, P4, TPVL

100,000

90

Ngô Văn Tiếp

Vĩnh Long

200,000

91

Lê Đinh Gia Phát

P1, TPVL

200,000

92

Bạn xem đài

 

400,000

93

Pham Cong Trang

TPHCM

2,000,000

94

Trinh Thi Tuyet Anh

TPHCM

500,000

95

Nguyen Van Quan

 

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *